การฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:18โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:14 ]
      วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้น ป.๓- ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้รับการฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสร้างเกษตรรุ่นใหม่สืบสานอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะวิทยากรจาก นายศักดิ์ชัย เกษประทุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ, นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์


Comments