การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:16โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:10 ]
    วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ จำนวน 26 คน จำนวน 800 บาท จากโครองการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงท่อนไข ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ กสศ.ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

Comments