ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการ "ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์10 พ.ย. 2562 21:24โดยChutathip Math


แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์9 ต.ค. 2562 00:44โดยChutathip Math

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ขอแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 31  ตุลาคม พ.ศ.2562  และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562


งานมุทิตาจิตคูณครูองอาจ วิเศษแสง

โพสต์4 ก.ย. 2562 23:44โดยChutathip Math   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 22:38 ]

 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต  คุณครูองอาจ   วิเศษแสง  ในวันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  


โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรม คอนสวรรค์ปั่นครั้งที่ 2

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:44โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2559 01:26 ]

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จะจัดกิจกรรม คอนสวรรค์ ปั่น ครั้งที่ 2  " ปั่นเพื่อน้อง ร่วมสร้างห้องเกียรติยศ" ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงที่แปรงฟัน และปรับปรุงห้องเรียนให้กับนักเรียน สนใจติดต่อเบอร์ 0819668619 ,0833852945
  

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ

โพสต์10 มิ.ย. 2558 23:29โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภุมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2558  สนใจติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ในเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โพสต์20 พ.ค. 2558 20:31โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนอทงขาม(ทองงามวิทยา) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 2  คน วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี

โพสต์15 ธ.ค. 2557 05:45โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึง

แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ต.ค. 2557 22:45โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2557  - ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และในวันที่ 31ตุลาคม 2557 ขอให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์5 พ.ค. 2557 06:18โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)  กำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพุธที่ 14 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557

ส่งครูอบรมเว็ปไซต์

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:41โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็ปไซต์โรเงรียน จำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ฯนครกาหลง 1 และ 2  อำเภอคอนสวรรค์  จำนวน 43  โรงเรียน

1-10 of 20