ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรม คอนสวรรค์ปั่นครั้งที่ 2

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:44โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2559 01:26 ]

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จะจัดกิจกรรม คอนสวรรค์ ปั่น ครั้งที่ 2  " ปั่นเพื่อน้อง ร่วมสร้างห้องเกียรติยศ" ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงที่แปรงฟัน และปรับปรุงห้องเรียนให้กับนักเรียน สนใจติดต่อเบอร์ 0819668619 ,0833852945
  

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ

โพสต์10 มิ.ย. 2558 23:29โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภุมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2558  สนใจติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ในเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โพสต์20 พ.ค. 2558 20:31โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนอทงขาม(ทองงามวิทยา) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 2  คน วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี

โพสต์15 ธ.ค. 2557 05:45โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึง

แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ต.ค. 2557 22:45โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2557  - ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และในวันที่ 31ตุลาคม 2557 ขอให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์5 พ.ค. 2557 06:18โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)  กำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพุธที่ 14 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557

ส่งครูอบรมเว็ปไซต์

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:41โดยเบญจมาศ นมัสการ

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็ปไซต์โรเงรียน จำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ฯนครกาหลง 1 และ 2  อำเภอคอนสวรรค์  จำนวน 43  โรงเรียน

แจ้งปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โพสต์31 มี.ค. 2557 22:18โดยกะซาง บ่งึด

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ดำเนินการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2556 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2557 และแจ้งปิดภาคเรียนในวันที่ 20  มีนาคม 2557  เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2557

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู ปีการศึกษา 2556

โพสต์27 ก.ย. 2556 20:15โดยกะซาง บ่งึด

    โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ดำเนินงานตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู ปีการศึกษา 2556  โดยจะนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่จังหวัดหนองคาย เข้าชมและไหว้พระวัดโพธิ์ (วัดพระใส) เข้าชมและไหว้พระวัดแก้วกู่ ชมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ชมตลาดปลอกภาษีช่องเม็ก ชมวัตถุโบราณบ้านเชียง ออกเดินทางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

แจ้งการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1

โพสต์27 ก.ย. 2556 19:36โดยกะซาง บ่งึด

    โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนกระทั้งถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ในการนี้ทางโรงเรียนได้วัดและประเมิณผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น และโรงเรียนจะปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2556 
    กิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
        - 30  กันยายน -  4  ตุลาคม  2556    สอบวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 1
        - 10  ตุลาคม  2556                       กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

1-10 of 17