ขอแสดงความยินดี

โพสต์15 ธ.ค. 2557 05:45โดยเบญจมาศ นมัสการ
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึง
Comments