ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โพสต์20 พ.ค. 2558 20:31โดยเบญจมาศ นมัสการ
โรงเรียนบ้านหนอทงขาม(ทองงามวิทยา) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 2  คน วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ
Comments