วันที่ 19 ธันวาคม 2564 สำนักงาน มกอช. และ สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ลงพื้นที่ออก