วันที่ 19  ธันวาคม  2564  สำนักงาน มกอช. และ สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ลงพื้นที่ออก