บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง

วันที่โพสต์: 6 ก.ย. 2019, 2:03:32

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คุณไกรฤกษ์ ฤกษ์ยรรยง เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

ได้นำคณะวิศวกร ดูสถานที่เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ที่แปรงฟัน ที่ล้างมือ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)