บทโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับเกียตริบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขความไม่มีชื่อ

วันที่โพสต์: 27 มี.ค. 2017, 5:24:32

่เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดย นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ