จัดกิจกรรมบูรณาการวันงดสูบบุหรีโลก ปี 60

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2017, 14:19:05

เมื่อวัน พุธ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ . 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมบูรณาการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญโทษของบุหรี่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ความรุ้กับนักเรียนได้วิเคราะห์และเรียนรู้ สืบค้น โดยการเรียนรู้จากการสร้าง Mind mapping และการทำงานตามกระบวนการกลุ่ม