จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้

Post date: Aug 13, 2017 4:05:23 AM

เมื่อวันที่่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดยนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) คณะครูบุคลากร นักเรียน ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ โดยคณะครู และนักเรียนได้บูรณาการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 11 ฐานที่มีในสถานศึกษา กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ 4 มิติ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้การกับการดำเนินชีวิตประจำวัน