จัดกิจกรรมนาดำตามวิถีชาวนาไทย ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 18 ส.ค. 2016, 8:30:03

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมนาดำตามวิถีชาวนาไทย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการทุกๆ ปีในเดือน สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีการทำนาของชุมชนเป็นอย่างดี