จัดกิจกรรมสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

Post date: Jul 1, 2016 7:24:22 AM

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านหนองขาม และมีจัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ ได้แก่ กิจกรรมการแต่งกลอนสี่ วาดภาพระบายสีตัวละครของสุนทรภู่ กิจกรรมคัดลายมือ