จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

วันที่โพสต์: 17 ส.ค. 2015, 13:46:41

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีฐานปฏิบัติการทดลอง จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานออกซิเจนช่วยติดไฟ ฐานพายุทอร์นาโด ฐานการะจายตัวของน้ำร้อนและน้ำเย็น ฐานภูเขาไฟระเบิด ฐานอากาศมีตัวตนและมีแรงดัน ฐานแสงเดินทางเป็นเส้นตรง และฐานไข่ในน้ำเกลือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการทดลองเพื่อฝึกให้การรู้จักการสังเกต