เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

วันที่โพสต์: 4 ส.ค. 2016, 15:25:05

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านหนองขาม เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ อาทิตย์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม 2559 ที่จะถึง และได้เชิญชวนผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงในครั้งนี้ไปใช้สิทธิ์ ที่หน่วยการเลือกตั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)