"ด้วยรักและศรัทธา มุทิตาบูชาครู"งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูองอาจ วิเศษแสง

วันที่โพสต์: 20 ก.ย. 2019, 4:40:08

วันที่ 19 กันยายน 2562 นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและศรัทธา มุทิตาบูชาครู" ของคุณครูองอาจ วิเศษแสง โดยมีนายวานิช การบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ นายกสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ประธานในการเปิดงาน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 คณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมงาน