การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์: 21 ธ.ค. 2014, 6:14:48

ในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตามโรงเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่

6 100 %