การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: 3 ม.ค. 2019, 3:15:05

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้มีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๓ คน และนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๑๒๘ คน จัดกิจกรรม ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นางละมุล ตอพล มาเป็นประธานในพิธีเปิด