การฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2019, 8:18:18

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้น ป.๓- ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้รับการฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเกษตรรุ่นใหม่สืบสานอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะวิทยากรจาก นายศักดิ์ชัย เกษประทุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ, นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์