การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2019, 8:16:41

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ จำนวน 26 คน จำนวน 800 บาท จากโครองการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงท่อนไข ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ กสศ.ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.