การมอบทุนการศึกษา ทุนถวายช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: 13 ธ.ค. 2018, 6:04:55

อำเภอคอนสวรรค์ โดย นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา "ทุนถวายช้าง ปี ๒๕๖๑" ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 155 ทุน ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน มาร่วมเป็นเกียรติพิธีในมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) กราบขอบพระคุณ นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้