การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่โพสต์: 12 พ.ค. 2017, 2:43:51

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และขอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2560