การรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2019, 5:33:16

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ บุรีรัมย์ เขต ๑ (ศูนย์ประสานฯ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ) ได้ออกประเมินคักเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางคณะโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ โดย นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการต้อนรับคระกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้ง นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ แขกผู้มีเกียรติ และนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ตลอดจนชาวบ้านบ้านหนองขามพร้อมใจกันเข้ารับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ในครั้งนี้