วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2019, 5:35:16

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก จ.ส.อ.

ชูเกียรติ สุวรรณ กองกำลังรักษาความสงบฯ อ.คอนสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้