การแสดงดนตรีจากคณะดนตรีผู้พิการทางสายตาเพื่อขอรับบริจาคเงิน

วันที่โพสต์: 21 ม.ค. 2019, 2:43:15

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีการแสดงดนตรีจากผู้พิการทางสายตาเพื่อขอรับบริจาค เข้ามาทำการแสดงดนตรีให้นักเรียนและคณะครูรับชมรับฟังในโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) และทางโรงเรียนได้รวบร่วมเงินบริจาคให้แก่ทางคณะดนตรีผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๕ บาท