การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2019, 8:19:50

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, และ ๕ ทดสอบจำนวน ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในการนายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ได้เยี่ยมสนามสอบในวันดังกล่าว