การอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาไทย

วันที่โพสต์: 21 พ.ย. 2018, 3:09:46

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาไทย ได้รับเกียรติจาก ท่านยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยท่านศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชย.๑ คุณนายวนิดา

สายคำมี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกาชาด ร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้