เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำอภิเษก ณ วัดไพรีพินาศ

Post date: May 27, 2019 3:16:56 AM

วันอังคารที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำอภิเษก ณ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ