เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Moe Awards ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: 5 ก.ค. 2017, 11:55:01

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดยผู้อำนวยการละมุล ตอพล เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Moe Awards ณ หอประชุมพุทธมณฑล, อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล จำนวน 2 รางวัล ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และประเภทบุคค สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์