คณะผู้บริหารบริษัท ซีพีเอฟ สำรวจพื้นที่โรงเรียน

วันที่โพสต์: 5 ก.ย. 2019, 9:10:36

วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)ได้มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองขาม

(ทองงามวิทยา) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณนายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดมา

ขอขอบพระคุณไกรฤกษ์ ฤกษ์ยรรยง (คุณไกร์) ที่ได้เป็นสะพานบุญ ให้ชุมชนบวรหนองขาม ได้รับสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณชีวิตของนักเรียนชุมชมอย่าง