โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำฯ กับ อบต.หนองขาม

วันที่โพสต์: 3 ก.ย. 2019, 2:45:23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ(เด็กไทยว่ายน้ำเป็น) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การาบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ/สวนน้ำวิชิตชัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม