โครงการเตรียมต้นกล้า ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 19 พ.ค. 2014, 13:48:17

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 67 คน