ขอแสดงความยินดี

วันที่โพสต์: 16 ต.ค. 2014, 7:46:31

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ท่ี่ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น และข้าราชการครู 5 ท่าน ประกอบด้วย นางปริศนา พึ่งภูมิ นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ นางวันเพ็ญ อาจประจัญ นางเบญจมาศ นมัสการ และ นางสาวศิริพร พันธุ์จันทร์ ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ นวัตกรรมทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ซึ่งได้รับมอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา