กิจกรรมดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2014, 14:44:05

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นำโดยผู้อำนวยการละมุล ตอพล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกคอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและเป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนและชุมชนที่สนใจ