กิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันที่โพสต์: 23 ส.ค. 2019, 7:00:54

การลงแขกดำนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒