กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 14 มิ.ย. 2016, 3:37:00

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมไหว้ครูู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู บาอาจารย์ ผู้สั่งสอนศิษย์ และระลึกถึงพระคุณของพ่อ แม่ ที่เปรียบท่านเหมือนครูคนแรกคนลูก ๆ