กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 4 มี.ค. 2016, 6:48:18

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ประจำปี 2559 มีนักเรียนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 77 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รุ้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู้นำ ผุ้ตามที่มาจาการเลือกตั้งและเสียงข้างมาก ผลการเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กชายภูวดล ต้นกันยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5