กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชาวนาไทย ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 17 ธ.ค. 2016, 5:07:11

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับชุมชนบ้านหนองขาม กำหนดจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชาวนาไทย ประจำปี 2559 ณ แปลงสาธิตนาดำ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยมีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมในคร้ั้งนี้