กิจกรรมนาดำ

วันที่โพสต์: 17 ส.ค. 2015, 14:32:10

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้จัดกิจกรรมนาดำขึ้นในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 ตามโครงการดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ตกกล้าพันธุ์ข้าวไร้เบอร์รี่เพื่อกิจกรรมนาดำในแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและคณะครูในการทำกิจกรรมในครั้งนี้