กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: 15 ม.ค. 2017, 13:42:40

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองในเขตบริการ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมตอบปัญหา การเล่นเกม