กิจกรรมผจญภัยในโลกกว้าง Pack Holiday ลูกเสือสำรอง

Post date: Dec 29, 2014 2:56:20 PM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมผจญภัยในโลกกว้าง Pack Holiday ลูกเสือสำรอง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีจำนวนลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 34 นาย ที่สวนครูคำมี บ้านหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้ฝึกกิจกรรมเดินทางไกล การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ การรู้จักเอาตัวรอดในสังคมที่แตกต่าง และการเรียนรู้ฐานที่จำเป็นในวิชาลูกเสือ