กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2015, 4:01:35

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ใต้ถุนอาคาร 1 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนได้แจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษาในปี 2557 ที่ผ่านมา และ แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ปกครองรับทราบ