กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่โพสต์: 19 ธ.ค. 2019, 7:53:08

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่ออาหารกลางวัน ทุกวันหฤหัสบดี เวลา14.00-15.00 น. ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรม ฉันทำได้( I CAN.. ) คณะครูจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง