กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2017, 14:08:32

เมื่อวัน พุธที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเพลพระ