กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2020, 11:18:04

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยการนำของนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 มีกิจกรรมหลากหลาย การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหนองขาม และการมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของบุตรหลาน และร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กๆ