กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558

วันที่โพสต์: 11 ม.ค. 2015, 6:19:32

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 โดยมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมแจก และมอบขนมให้กับเด็กนักเรียน : นายสมนึก เลี้ยงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม คุณพ่อทองสุข บุญวิจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแสงทอง ทองงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม และรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุภัชชา ล้นเหลือ ครูอาวุโส คุณพ่อสมเด็จ จุลอักษร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาบล้อม ประดับแก้ว ผู้ใหญ่บ้านภูดิน และผู้ปกครองในชุมชน ซึ่่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต