กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2014, 13:26:10

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมชั่วคราง (ใต้ถุนอาคารไม้) ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อ บูรพาอาจารย์