กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์: 12 ส.ค. 2014, 16:12:22

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และโรงเรียนได้จัดตั้งกองผ้าป่าทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน