กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

Post date: Aug 13, 2017 3:54:16 AM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีลำดับพิธีการ : ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง กล่าวอาเศียรวาท คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยนักเรียนร้องเพลงประสานเสียงเพลง หนึ่งเดียวคือแม่ ค่าน้ำนม ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย