กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2014, 3:40:35

โรเงรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ใต้ถุนอาคารไม้ อาคาร 1 โดยมีกิจกรรม ตอบปัญหา แต่งกลอนสี่ แต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติด