กิจกรรมวันสถาปนาคลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: 5 ก.ค. 2017, 13:33:48

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีพิธีสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์